phantasia

phantasia (2020) statuario marble: L. 12 cm